ליצירת קשר עם
יניב גבריאל ושות'
משרד עורכי דין ויועצי מס

נא למלא את הפרטים הבאים:


תגיות נפוצות

ייעוץ משפטי –דיני בנקאות

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה .

לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס
מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי. בין מחלקות המשרד ניתן למנות את מחלקת המיסוי, המתמחה בטיפול בתיקי מיסוי אזרחיים, מיסים פליליים ומיסים בינלאומיים, מחלקת דיני עבודה ומחלקות נוספות המתמחות בתחומים ייחודים אחרים.

אנשים רבים נקלעים לחובות כספיים במהלך חייהם בין אם מול גופים פרטיים ובין אם מול גופים ציבוריים, במיוחד בתקופה זו של מיתון כלכלי במשק שבו רבים אף מאבדים את מקום עבודתם ועסקים רבים שנסגרים. בטרם תרימו ידיים, מומלץ להתחיל בניהול משא ומתן לסגירת החובות שנפתחו נגדכם.

מי שחושב שעדיף לנהל את התיקים בהוצאה לפועל טעות מרה בפיו לאור העובדה שהחובות בהוצל"פ צוברות ריבית גבוהה במיוחד ותוך שנה שנתיים החוב במרבית המקרים מכפיל את עצמו, דבר שלבטח יימנע מאותו אדם להשתחרר מחובותיו גם בעתיד.

תביעות בנקים אינו אירוע נדיר וסכויי ההצלחה בו גבוהים. תביעות נגד בנקים אפשריות מכיוון שלבנקים בניגוד לחברות מסחריות אחרות יש חובות ציבוריות וחובות אמון שונות בהיקפם ובמחויבותם, מהמחויבות של גופים מסחריים, חברות אשר רוב מעיניהם הוא הרווח של בעליהם ומחזקי המניות השונים. לבנקים יש חובת אמון ראשונית כלפי הלקוחות שלהם, חובה שקודמת אפילו לחובתם לבעלים של הבנק. לכן בעת הגשת תביעה נגד בנק, בית המשפט יבדוק את האחריות וחובת הבנק, באור אחר מאשר היה בודק ובוחן חברה מסחרית רגילה.

החובות המוטלות על הבנקים הינן :

• חובת האמון של הבנקים
• חובה הציבורית של הבנק כלפי הלקוח
• חובת הזהירות של הבנק
• שמירה על האינטרסים של הלקוח
• חובות חוזיות ונזקיות (רשלנות הבנק)
• חובת תום הלב- של הבנק
• חובת הזהירות; חובה שלא להסתיר מידע חיוני במהלך מו"מ לכריתת חוזה
• תום-לב במתן אשראי
יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס עוסק בייצוג לקוחות ו/או חייבים מול בנקים.
יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס כולל סל מקיף של שירותים משפטיים במגוון תחומים.

תחומי ההתמחות העיקריים שלנו הם :  דיני מיסים, דיני עבודה, משפט פלילי, הוצאה לפועל ופשיטת רגל, הלבנת הון, משפט מסחרי , משפט מנהלי ועתירות , קניין רוחני , דיני תעבורה, גישור , ליטיגציה מסחרית ופלילית , דיני בנקאות , דיני אינטרנט וסחר אלקטרוני , דיני לשון הרע , דיני ערבות , רשויות מקומיות.

דיני בנקאות
בנק מגיש תביעותיו כנגד לקוחותיו בסדר דין מיוחד הנקרא: סדר דין מקוצר (סד"מ). נציין, כי אין זה סדר דין מיוחד לבנקים דווקא, אלא לכל תובע החפץ לתבוע סכום כספי קצוב, (להבדיל מתביעת נזיקין, למשל, שעניינה אומדן הנזקים, ולפיכך סכום התביעה אינו קצוב), וברשות התובע "ראשית ראיה בכתב" ביחס לסכום כספי זה.
המבחן לקביעת "סכום קצוב, הנו: כי סכום התביעה ניתן לחישוב אריתמטי פשוט, ללא צורך בהערכה (אמדן).
באופן זה מוגשות תביעות בקשר לחוב כספי בגין אי פירעון חשבונית – מכח החשבונית, חוב בגין שכ"ד – מכח הסכם השכירות, וחוב בגין פוליסת ביטוח - מכח פוליסת הביטוח, וכדו'.

המיוחד בתביעה בסד"מ, שאין היא מעניקה לנתבע זכות הגנה אוטומטית, כבתביעה רגילה.

בתביעה בסד"מ, הבנק התובע רשאי לקבל פס"ד כנגד הנתבע, ביום ה- 31 לאחר שמסר לו את כתב התביעה, מבלי שבית המשפט ישמע בכלל מי מהצדדים, אלא אם כן הנתבע הספיק בפרק זמן זה (קרי: בתוך 30 יום מיום שקיבל את כתב התביעה), להגיש לבית המשפט בקשה מיוחדת הנקראת: בקשת רשות להתגונן, והידועה אף בראשי התיבות : בר"ל.

תביעה בנקאית בסד"מ בגין יתרת חוב של לקוח בחשבונו, הנה פשוטה ביותר: כל שהבנק צריך זה לציין את פרטי החשבון ויתרת החובה, לצרף דף חשבון אחרון הסמוך למועד הגשת התביעה, וכן אישור מהבנק בדבר גובה הריבית המחויבת בחשבון הנתבע (שכן, סכום התביעה יצבור לא את הריבית לפי חוק ההוצל"פ, אלא את הריבית המרבית כפי שתהא בחשבון עד למועד פירעון החוב), והנה התביעה מוכנה.

בעבר הועלו טענות בבתיהמ"ש כנגד צרוף דף החשבון האחרון בלבד לתביעה, שעל פי רוב אין בו מאומה מלבד שורות חיוב ריבית.

ברם, פסיקת בית המשפט העליון (פס"ד "אפרופים") אישרה נוהג זה, וקבעה כי די בצרוף דף החשבון האחרון על מנת לעמוד ב"ראשית ראיה" לצורך הגשת תביעה בנקאית בסד"מ.

כאמור, ללקוח המקבל תביעה בנקאית, קיימת זכות להגיש בקשה מיוחדת למתן רשות להתגונן מפני תביעת הבנק, וזאת בתוך 30 יום מיום שקיבל לידיו את כתב התביעה.

לא יעשה כן הנתבע במועד – הוא צפוי כי יינתן כנגדו פסק-דין בהתאם לכתב התביעה, על מלוא סכום התביעה, בתוספת ריבית בנקאית מרבית עד לפירעון התביעה, ובתוספת אגרות משפט ושכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ, בהתאם לגובה התביעה, וכל זאת, כפי שציינו לעיל, מבלי שבית המשפט ישמע בכלל ראיות בתיק זה.

מודגש בזה, כי אין מדובר בסמנטיקה בלבד, לפיה, כביכול, במקום "כתב הגנה", אנו רושמים בכותרת "בקשת רשות להתגונן". ההבדלים בין שניים אלו עקרוניים ומהותיים ביותר, ומשפיעים בצורה מהותית על זכויותיו של הנתבע.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של משפט דיני בנקאות, בין היתר :

 • ייצוג לקוחות מול בנקים.
 • ייצוג חייבים מול בנקים.
 • תביעות ובקשות רשות להתגונן.
 • התניית שירות בשירות.
 • מימוש משכנתאות.
 • פריסת חובות משכנתא.
 • יצוג חייבי משכנתאות בהסדר פשרה מול בנקים.
 • ,עצירת פינויים מבתים וביטול מינוי כונס נכסים.
 • סיוע בקבלת מימון חלופי מבנק / מממן אחר לסילוק חובות פיגורים.
 • פינוי פולשים, שוכרים וחייבים ומניעת פינויים.
 • טיפול ב: שטרי חוב, שטרי חליפין, שטרי ביטחון, שיקים, סחירות (מסמכים סחירים) והגבלת סחירות.
 • תביעה שיטרית.
 • תביעה חוזית.
 • אחיזה, ואחיזה כשורה בשטר.
 • זיוף מסמכים ו/או חתימה.
 • התיישנות כנגד מסב, עושה שטר ומושך צ'ק.
 • התיישנות כללית.
 • קיזוז -  חיובים כספיים, צדדים חבים זה לזה, הגיע מועד קיומם (פירעון החוב), הודעה של צד אחד למשנהו, הבחנה בין עסקה אחת לעסקאות שונות (עסקה אחת- חיובים קצובים ושאינם קצובים, עסקאות שונות- חיובים קצובים בלבד).
 • המחאת חיובים.
 • כרטיסי אשראי.
 • ערבות בנקאית.
 • מכתבי אשראי בנקאיים L/C .
 • שיקים בנקאיים.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מייעץ לחשודים בחקירה ומייצג נאשמים בבתי המשפט.

 

התקשרו למשרדנו  - 1-700-700-088 ונוכל להעניק לכם עזרה משפטית ומקצועית ראשונה, או לתאם פגישה דחופה.

 

 


תגיות:
או פריים, אוברדראפט, אוצרית, אחוזי מימון, איך בוחרים משכנתא, איך לחשב משכנתא, איך לשלם פחות, אישור משכנתא, אשכולות מדד, אשראי חוץ בנקאי, בדיקת פוליסת ביטוח, בטחונות, ביטוח ביטוחים, ביטוח חיים לאישה, ביטוח-חיים-פרט, ביטוחי משכנתא, ביטוחי תכולה, בנק הופעלים, בנקים עמלות, בנקרייט, גובה משכנתא, גובה ריבית פריים, גידור סיכונים, גילון חדש, גרירת משכנתא, הבנק למשכנתאות, החזר עמלות, היוון משכנתא, הלואות, הלוואה בריבית פריים, הלוואה כל מטרה, הלוואה לכל מטרה, הלוואה לרכב חדש, הלוואות לכל מטרה, הלוואות מסובסדות, המדריך המלא למשכנתא, העברה בנקאית, העברה בנקאית עמלה, העברת חשבון, העברת חשבון בנק, הפחתת ריביות, השואת עמלות בנקים, השוואה עמלות בנקים, השוואה ריבית, השוואת השקעות, השוואת מחירים משכנתא, השוואת משכנתא, השוואת משכנתאות, השוואת עמלות, השוואת עמלות בנקים, השוואת ריבית, השקעה לתווך ארוך, וקופות, חברות ביטוח לעסק, חברות ביטוח לעסקים, חברות ביטוח סיעוד, חוץ בנקאי, חוץ-בנקאי, חיסכון לילדים, חישוב משכנתא, חישוב פריים, חישובי משכנתא, חלוקת תיק השקעות לאפיקי השקעה, חסכון בנקים, חסכון לחברות, חשב משכנתא, חשבון בנק, יועץ למשכנתאות, יועץ משכנתא, יועץ משכנתאות, ייסוף, ייעוץ וביטוח משכנתאות, ייעוץ משכנתא, יציאה מהמינוס, כמה משכנתא, כמה ריבית משכנתא, כרטיס אשראי זהב, כרטיס אשראי יו, לוג בנק הפועלים, לחשב משכנתא, למחזר משכנתא, לקבל החזרים, לקיחת משכנתא, לרשותכם, מדד יחס, מדריך משכנתא, מדריך משכנתאות, מה הריבית על משכנתא, מונחים מיסים, מחשבוני משכנתא, מחשבוני משכנתאות, מידע למשכיר, מימון דירה, מימון דרך הלוואה, מימון חוץ בנקאי לכל מטרה, מימון לרכב - ניו קופל רכב, מימון לרכישת רכב, מימון רכב חדש, מכרז ריביות, מכרז ריבית, מנהל תיקים, מסלולי משכנתא, מסלולי משכנתאות, מק מ, מק מ, מק מים, מק"מ, מקיף או צד ג, משכנתא, משכנתא במימון גבוה, משכנתא במימון מלא, משכנתא בריבית, משכנתא הכי זולה, משכנתא חוץ, משכנתא כמה קיבלתי, משכנתא לזוגות צעירים, משכנתא למגרש, משכנתא מבנק, משכנתא מחשבון, משכנתא קרן שווה, משכנתא ריבית, משכנתא ריבית פריים, משכנתא ריבית קבועה, משכנתא שפיצר, משכנתא תנאים, משכנתאות, משכנתאות ריבית, משכנתה ריבית, נזק מצטבר בפנסיה, ניהול חשבון בנק, ניהול סחורה, ניוד פנסיוני, נכנסים פיננסים, סכום כסף, סליקת צקים, סליקת שיקים, סקירות כלכליות, סקירות שוק ההון, עובדי קופה, עלות רכב, עמית שכיר, עמלות בנק, עמלות בנקים, עמלות בנקים השוואה, עמלות כרטיס אשראי, עמלות כרטיסי אשראי, עמלת העברה בנקאית, עמלת כרטיס אשראי, ערבות בנקאית, ערך נקוב, פדיון פוליסות, פורום משכנתא, פורום פנסיה, פורטל משכנתא, פורטל קופות גמל, פנסיה קרנות השתלמות, פקדון, פקדונות, פקדונות שקליים, פריזמה כינרת, פתיחת חשבון בנק, פתיחת תיק משכנתא, צמודי דולר, קבלת משכנתא, קופות קרן, קופת פנסיה, קיבלת משכנתא, קרן גמישה, קרן גמל, קרן כספית, קרן ממשלתית, קרן נאמנות מסויגת, קרנות גמל, קרנות כספיות, קרנות נאמנות מעורבות, קרנות פנסיה משכנתאות והלוואות, רביות משכנתא, רבית משכנתא, ריביות בנקים, ריביות משכנתא, ריבית בבנק, ריבית במשכנתא, ריבית בנק, ריבית בנק לאומי, ריבית בנקים, ריבית דולרית, ריבית הבנק, ריבית הבנקים, ריבית המשכנתא, ריבית הפד, ריבית הפיגורים, ריבית חיסכון, ריבית חסכון, ריבית למשכנתא, ריבית למשכנתאות, ריבית למשכנתה, ריבית מדד, ריבית מק מ, ריבית משכנתא, ריבית משכנתא היום, ריבית משכנתאות, ריבית משכנתה, ריבית על המשכנתאות, ריבית על חיסכון, ריבית על חסכון, ריבית על משכנתא, ריבית על משכנתאות, ריבית על משכנתה, ריבית על פק, ריבית על פק מ, ריבית על פקדון, ריבית על פקדונות, ריבית על פקמ, ריבית פק מ, ריבית פקדונות, ריבית פריים מינוס, ריבית קבועה, ריבית קבועה למשכנתא, ריבית שנתית על, רפורמה מס הכנסה, שמאות אלמנטרית, תאום מס, תוכניות חיסכון, תוכניות חסכון, תוכנית חיסכון, תוכנית חסכון, תיק מנוהל, תכניות אנונה, תכנית חסכון, תנאי משכנתא, תנאים לקבלת משכנתא, תשואה עודפת לאורך זמן, אג"ח זבל, אגרות חוב קונצרניות, אוברדראפט, אוגדן המקצועות העזר משפט המלא, אוצרית, אטרקטיביים, איבזור הבית, איך בוחרים משכנתא, אישור משכנתא, אפיקים שיקליים, אריה ביטוח, אשכולות מדד, אשראי חוץ בנקאי, בדיקת ביטוחים, בדיקת פוליסות, בדיקת פידיון פוליסות, בהלוואה, בטוח שיניים, בטחונות, ביטוח שיניים, ביטוח תכולה, ביטוח-מבנה, ביטוח-עסקים, ביטוחי חיים מנהלים פנסיה, ביטוחי מבנה, ביטוחי תכולה, ביטוחים לעסק, ביטוחים לעסקים, ביטח חובה, בינלאומי למשכנתאות, בנקאיות, בנקים עמלות, בנקרייט, ברוקרים, גובה משכנתא, גידור סיכונים, גילון חדש, גמל השוואה, גמלנט, גרירת משכנתא, דירוג האשראי, דמי גמולים, דרוש מנהל תיקים, דריבית ריבית צוברת, דש השתלמות, הבנק למשכנתאות, הוצאות נלוות, הזמנת כרטיס אשראי, החזר משכנתא, החזרי משכנתא, הטבות וזכויות, היוון משכנתא, הלואות, הלוואה לכל מטרה, הלוואות חוץ בנקאיות בירושלים, הלוואות לכל מטרה, הלוואות לרכב, הלוואות מסובסדות, הלוואת בלון, הסדר פנסיה, העברה בנקאית, השואת עמלות בנקים, השוואה עמלות בנקים, השוואה ריבית, השוואת הלוואות, השוואת הצעות, השוואת השקעות, השוואת משכנתא, השוואת משכנתאות, השוואת עמלות, השוואת עמלות בנקים, השוואת קופת גמל תמר, השוואת קרנות, השוואת ריבית, זכויות פנסיוניות, חברות ביטוח לעסקים, חברות ביטוח סיעוד, חברת ביטוח סיעוד, חברת מימון, חובה וצד ג, חוץ בנקאי, חוץ-בנקאי, חיסכון, חיסכון לילדים, חיסכונות, חישוב החזר משכנתא, חלוקת תיק השקעות לאפיקי השקעה, חשב משכנתא, חשבון בנק, חשבונות בנק, טופס החזרי מס, יועץ ביטוחי לחברה, יועץ השקעות, יועץ משכנתא, יועצים פנסיונים, ייעוץ למשכנתאות, ייעוץ משכנתא, ייעוץ משכנתאות, יעוץ למשכנתאות, יעוץ משכנתא, יציאה מהמינוס, כאל כרטיסי אשראי, כדאי למחזר משכנתא, כיסוי מינוס, כמה משכנתא, כמה ריבית משכנתא, כמה ריבית פריים, כספיות, כרטיס אשראי חוץ בנקאי, כרטיס אשראי יו, כרטיס יו, כרטיס מועדון, כרטיסי מועדון, לימודים וקורסים, לכל מטרה, לקבוע את כל תנאי, לקבל מס חזרה, לקבל משכנתא, מדד יחס, מדד פריים, מדריך מחזור משכנתא, מדריך משכנתא, מדריך פנסיה, מה הריבית על משכנתא, מה זה ריבית פריים, מודלים פנסיונים, מחזור משכנתא, מחשבון פיננסי, מחשבוני משכנתא, מחשבוני משכנתאות, מידע למשכיר, מייקל דייוויס, מימון דירה, מימון דרך הלוואה, מימון חוץ בנקאי לכל מטרה, מימון לרכב - ניו קופל רכב, מימון רכב חדש, מכרז משכנתא, מכרז ריביות, מכרז ריבית, מנהל תיקי השקעות, מנהל תיקים, מנהלי תיק, מנהלי תיקים, מנורהמבטחים, משכנתא, משכנתא 2.9, משכנתא 2008, משכנתא 3.3, משכנתא במימון גבוה, משכנתא דולרית, משכנתא הכי זולה, משכנתא חוץ, משכנתא כמה קיבלתי, משכנתא מדד, משכנתא מוצמדת, משכנתא צמודת פריים, משכנתא קרן שווה, משכנתא ריבית, משכנתא ריבית פריים, משכנתא ריבית קבועה, משכנתא שפיצר, משכנתא תנאים, משכנתאות, משכנתאות ריבית, משכנתה, משכנתה ריבית, נדל ן-באינטרנט, ניהול חשבון בנק, ניהול תיקים מקצועי, נכנסים פיננסים, נסיעה לכל מטרה, סבב ביטוח, סטופ לוס, סליקת צקים, סקירה כלכלית, סקירות כלכליות, סקירות שוק ההון, עובדי קופה, עידכוני הבורסה לניירות ערך, עמית קופה לפנסיה ותגמולים בעמ, עמית שכיר, עמלות, עמלות בנק, עמלות בנקים השוואה, ערבות בנקאית, ערך נקוב, פוליסות ייחודיות, פורום ביטוח, פורום גמל, פורום משכנתא, פורום משכנתאות, פורום פנסיה, פורום ריבית, פורטל כלכלה ופיננסים, פורטל משכנתא, פח"ק, פיקדונות, פירעון, פירעון ..., פק מ מק, פקדון, פקדונות, פקדונות שקליים, פריים היום, פריים מול מדד, פריים פלוס, פתיחת תיק משכנתא, צמוד פריים, קבוצת השקעה בישראל, קבלת משכנתא, קופ ג, קופות קרן, קופת גמל תמר, קופת פנסיה, קיבלת משכנתא, קרן גמישה, קרן כספית, קרנות גמל, קרנות ההשתלמות, קרנות כספיות, קרנות נאמנות השוואה, רביות, רביות משכנתא, רבית משכנתא, ריביות בנקים, ריביות משכנתא, ריבית בבנק, ריבית במשכנתא, ריבית בנק, ריבית בנק הפועלים, ריבית בנק לאומי, ריבית בנקים, ריבית דולרית, ריבית הבנק, ריבית הבנקים, ריבית המשכנתא, ריבית הפד, ריבית הפיגורים, ריבית חיסכון, ריבית למשכנתא, ריבית למשכנתאות, ריבית למשכנתה, ריבית מדד, ריבית מק מ, ריבית משכנתא, ריבית משכנתא היום, ריבית משכנתאות, ריבית משכנתה, ריבית נמוכה, ריבית עוגן, ריבית על חיסכון, ריבית על חסכון, ריבית על משכנתא, ריבית על משכנתאות, ריבית על משכנתה, ריבית על פק, ריבית על פק מ, ריבית על פקדון, ריבית על פקדונות, ריבית על פקמ, ריבית פק מ, ריבית פקדונות, ריבית פקם, ריבית קבועה, ריבית קבועה למשכנתא, רכישת רכבים, שפ פרטי בבית. .